Gwarancja

Gwarancja z dowodem zakupu to podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

Treść gwarancji w naszej firmie jest sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim.

Gwarancja zawiera nazwę firmy i adres gwaranta, czas ochrony gwarancyjnej, oraz uprawnienia i obowiązki konsumenta.

Gwarancja wskazuje, uprawnienia konsumenta dotyczące naprawy sprzętu , ale równocześnie warunki kiedy Konsument traci gwarancję.

Gwarant ma prawo sprawdzić czy gwarancja jest zasadna a usterka nie powstała z winy Konsumenta.

Czas gwarancji zależy od woli gwaranta. W naszej firmie gwarancja na sprzęt używany jest najdłuższa jaka jest wydawana w Polsce czyli 6-12 miesięcy, na sprzęt nowy 24 miesięczna.

W przypadku reklamacji Konsument na własny koszt wysyła nowy sprzęt do serwisu wskazanego w gwarancji. załączając dowód zakupu i gwarancję, opis usterki i adres zwrotny.

Sprzęt używany Konsument przysyła na adres naszej firmy; załączając, dowód zakupu, gwarancję ,opis usterki, oraz telefon i adres zwrotny. Adres naszej firmy:

 • Krzysztof Płecha Foto Taniej
 • Aleja Róż 29
 • 05-120 Legionowo
 • tel. 607194115

Zwrot

Zwrot przysługuje jeśli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przysługuje zgodnie z przepisami prawa w przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, zakup na allegro , telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej).

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym  Państwu został dostarczony towar.

UWAGA

Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości zwróconego towaru w wyniku  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia stanu ,  i sprawności sprzętu.

Dla dobra Konsumenta i uniknięcia nieporozumień zaznaczamy że w przypadku sprzętu nowego odpowiedzialność finansowa może sięgać kilku tysięcy złotych.(Jest to np. przypadek używania nowego aparatu fotograficznego-który zlicza klatki przez 14 dni a następnie jego zwrot).

Aby procedura  (zwrotu) przebiegała sprawnie, proponujemy:

 1. Poinformować nas o Państwa decyzji mailowo sklep@fototaniej.pl lub telefonicznie sms 607194115
 2. Skompletować zwracany towar.-musi by kompletny
 3. Dołączyć do paczki dowód zakupu (paragon/faktura, gwarancja)
 4. Dołączenie do paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy gdzie są dane kontaktowe do siebie (adres, mail, telefon) –  łącznie z numerem konta do zwrotu pieniędzy.
 5. Pieniądze zostaną zwrócone na wskazane konto nie później jak 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta
 6. Bezpieczne zapakowanie paczki i niezwłoczne nadanie paczki, na swój koszt, na adres siedziby naszej firmy:
 • Krzysztof Płecha Foto Taniej
 • Aleja Róż 29
 • 05-120 Legionowo
 • tel607194115
 • mail sklep@fototaniej.pl

Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Bądź wada nastąpiła z winy klienta(np upadek, zalanie, samowolny demontaż).

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat na sprzęt nowy ,1 rok na używany- od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.(FIRMY z tytułu rękojmi WYŁĄCZONE).

Aby złożyć reklamację, Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą pocztą elektroniczną na sklep@fototaniej.pl lub sms pod numerem 607194115 od poniedziałku do soboty  w godz. 9 – 21 podając (adres, telefon dowód zakupu, opis wady, żądanie reklamacyjne).

Sprzedawca ma prawo zażądać od Klienta dostarczenia do Sprzedawcy wadliwego towaru w celu jego oględzin. I stwierdzenia czy reklamacja jest zasadna, a następnie- Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania drogą mailową , telefonicznie sms, lub listem poleconym.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo usunie wadę, lub zwróci ustaloną rekompensatę finansową, a także pokryje  koszty dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy.

W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany przez konsumenta.

Sprzedawca może też obciążyć Klienta kosztami diagnostyki w serwisie, jeśli reklamacja jest niezasadna

We wszelkich sprawach wątpliwych klient ma prawo odwołania do sądu powszechnego lub polubownego sądu konsumenckiego